Privaatsussätted

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on lehekülje haldaja Smart Estate OÜ (registrikood  12912203, Tartu linn)

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mille Partner on tellimise eelsel sisestamisel Results.ee veebilehele sisestanud (Nimi, e-maili aadress, telefoni number, tarneaadress)

Muuhulgas töödeldakse järgnevaid andmeid:

1)Maksete töötlemiseks edastatud andmed: maksja ees-ja perekonnanimi, pangakontonumber (Montonio.com keskkonnas)

2)Muul viisil teenuste kasutamise teel saadud andmed: näiteks kirjavahetusena Kasutaja ja Klienditoe vahel (Nimi, e-mail, telefoninumber)
3)Sisuloojate andmed keskkonnas esitlemiseks (Nimi, sotsiaalmeedia kontode aadressid, arveldusandmed väljamaksete tegemiseks).

Edastatud andmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks – Partnerile toote või teabe edastamiseks, tehingu läbiviimiseks ning edaspidiste teavituste edastamiseks tarbija informeerimise eesmärgil.

Kasutaja nõustub ankeedi täitmisel enda isikuandmete edastamisega ning on teadlik antud andmete sisestamise vajalikkusest, et tagada teenuse kvaliteet ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus.

Isikuandmete edasi andmine kolmandatale isikutele

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

Kolmandateks isikuteks on antud kontseptsiooni järgides makselahendust pakkuvad keskkonnad, s.h juba tellimistingimustes mainitud maksete volitatud töötleja Montonio Finance UAB


Isikuandmete töötlemisest tulenevad Partneri õigused

Veebikeskkonna kliendil on alati õigus keskkonna Results.ee poole pöörduda enda isikuandmete muutmiseks/täiendamiseks seoses tellimuse täitmiseks, nõuda ülevaadet nende kasutamise või säilitamise kohta või paluda kõik endaga seotud isikuandmed eemaldada (muuhulgas näiteks uudiskirjadega seotud e-mail aadressi eemaldamine nimekirjas).

Results.ee ei ole kohustatud isikuandmeid säilitama ning teeb seda eelkõige ulatuses, kuniks tellimus on edukalt lõpule viidud.